Tehnička škola u Loznici proslavila 105 godina rada

Tehnička škola u Loznici obeležila je 105 godina postojanja i rada.

Tehnička škola u Loznici je osnovana 1911. godine. Tokom istorije, škola je prolazila kroz brojne reforme, menjala svoj naziv kao i sedište. Počela je sa radom, u godini osnivanja 1911. pod nazivom Zanatsko-trgovačka škola, a posle tri godine nastava je prekinuta zbog okupacije Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu.

tehnicka-skola-loznica

Rad škole je ponovo obnovljen 1921. godine i od tada škola nije prekidala da radi. Od 1933. godine promenjeno je ime u Stručno-produžna škola Loznica, a 1962. uselila se u novu zgradu i dobila naziv Škola učenika u privredi.

Od 2004. godine, škola nosi današnji naziv – Tehnička škola, koja danas obrazuje nešto više od 800 učenika.

Škola ima tri objekta. Najnovija školska zgrada ima 12 učionica, 9 kabineta i 3 radionice i to: mašinsku, elektro i građevinsku radionicu. U Tehničkoj školi u Loznici učenici mogu da biraju više smerova iz tri područja rada: elektrotehnika, geodezija i građevinarstvo, mašinstvo i obrada metala.

 

 

Please follow and like us:

Advert

Pin It