WI-FI NAS PREPOZNAJE KROZ ZIDOVE

Istraživači na Massachusetts Institute of Technology (MIT) sa katedre za računarske nauke i veštačku inteligenciju su u svojoj laboratoriji razvili sistem koji može da identifikuje ljude kroz zidove, koristeći samo Wi-Fi signal.

Tehnologija je zasnovana na otkrivanju “refleksije” signala koji nastanu kada Wi-Fi signal dotakne predmete i objekte i od njih se odbije, uključujući i ljudska tela.

Kako nas Wifi vidi kroz zidove

Kako nas WiFi “vidi” kroz zidove
Izvor: BBC News video screenshot

Analizirajući različite karakteristike “refleksije”, kao što su visina i gradja, došlo se do toga da su istraživači u laboratorijskim uslovima uspeli da razlikuju 15 različitih osoba i to sa 90% tačnosti .

Istraživači planiraju da ovu tehnologiju koriste za praćenje starijih ljudi , sa namerom otkrivanja i sprečavanja padova i povreda u kući, a kasnije razviju i druge vrste primene.

 

Izvor: BBC News

Please follow and like us:

Advert

Pin It