Upoznajte robota Marka kompletno osmišljenog i proizvedenog u Srbiji

Muzej nauke i tehnike u Beogradu nastavlja sa predavanjima u okviru Festivala S.U.T.R.A. Večeras upoznajte robota Marka iz Novog Sada

Večeras sa početkom u 19 časova, u Muzeju nauke i tehnike, u Skenderbegovoj 51 na Dorćolu, predavanje i upoznavanje sa robotom Markom, održaće Mirko Raković sa departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu.

Tehnički fakultet iz Novog Sada predstaviće robota Marka, prvu humanoidnu robotsku mašinu, kompletno osmišljenu i urađenu u Srbiji. Ovaj simpatični mališa je namenjen pomoći u terapiji dece obolele od cerebralne paralize, kako bi ih motivisali da što duže vežbaju.

glava-robot-marko-tf-novi-sad

Robot Marko može da razgovara s lekarom i detetom, da prima i izvršava glasovne komande. Ruke robota imaju antropomorfnu strukturu i mogu da oponašaju pokrete čoveka, a zglobovi su funkcionalno izvedeni, poput ljudskih. Fond reči može se dopunjavati, jer robot ima razvijen dijaloški sistem. Robot razume govorne komande različitih sintaksičkih konstrukcija, vizuelno prepoznaje predmete značajne za terapiju, demonstrira odabrane vežbe fine i grube motorike, ali i mimikom lica jasno pokazuje emotivna stanja: odobravanje, (ne)zadovoljstvo, radost i sl. Na projektu je radilo gotovo četrdeset stručnjaka iz domaćih naučnih institucija i fakulteta, na čelu sa profesorom Branislavom Borovcem.

Deca ga obožavaju - robot Marko iz Novog Sada

Deca ga obožavaju – robot Marko iz Novog Sada

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo. Od osnivanja, 1960. godine, Fakultet tehničkih nauka posvećen je ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima naučno-istaraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi.

Tokom vremena, Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse. Odeljenje za Mehatroniku osnovano je 2002. godine.

Please follow and like us:

Advert

Pin It