Univerzitet u Sidneju radi na novoj bateriji sa cink-vazdušnim punjenjem

Istraživači hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Sidneju i Nanyang Technological University iz Singapura, razvili su rešenje za punjenje baterija sa cink-vazduhom, koje bi se moglo primeniti na elektronske uređaje umesto litijum-jonskih baterija.

Foto: The University of Sydney

Prema rečima profesora Yuan Chena, vodećeg autora istraživanja, cink-vazdušne baterije su ranije korišćene sa skupim metalnim katalizatorima kao što su platina ili iridijum-oksid, koji su ograničili njihovu primenu na malu količinu elektronskih uređaja, kao što su na primer slušni aparati.

Novo-razvijeni metod umesto toga koristi katalizatore sa visokim performansama, koji su povoljni i proizvedeni od kontrolisanog materijala, veličine i kristalnosti metalnih oksid elemenata kao što su gvožđe, kobalt i nikal.

To može „prevazići sporu evoluciju kiseonika i reakciju redukcije kiseonika (OEP / OPP) u mnogim elektrohemijskim uređajima za pretvaranje energije“, navodi se u članku.

Ispitivanja novih cink-vazdušnih baterija, razvijenih sa katalizatorima, imale su 10 odsto pada efikasnosti baterije tokom 60 ciklusa pražnjenja / punjenja od 120 sati, što bi moglo dovesti do njihove primene u elektronskim uređajima, izjavio je američki dr Li Wei, koji je koautor teksta.

„Naš metod proizvodi porodicu novih visokih performansi i jeftinih katalizatora,“ rekao je Yuan Chen. „Mi se suočavamo sa temeljnim tehnološkim izazovima za realizaciju održivijih metal-vazdušnih baterija za naše društvo.“

Cink-vazdušne baterije su vrsta metal-vazdušnih baterija koje se napajaju oksidacijom cinka od vazduha. Zbog toga što su u izobilju, oni su jeftiniji za proizvodnju, nego litijum-jonske baterije, koje su jedne od najpopularnijih tipova baterija za elektroniku.

Cink-vazdušne baterije mogu takođe skladištiti pet puta više energije nego litijum-jon, a pri tom su sigurnije i ekološki prihvatljivije, rekli su istraživači sa univerziteta.

Izvor: ZDNet

Please follow and like us:

Advert

Pin It