Tim Beogradskog univerziteta u finalu takmičenja Solar Decathlon Middle East 2018

Naši studenti će 2018. godine u Dubaiju učestvovati u finalnoj fazi takmičenja koja podrazumeva izgradnju energetski samoodržive kuće.

Tim studenata iz Srbije ušao je u finale međunarodnog takmičenja Solar Decathlon Middle East sa svojim projektom Twist Box.

U okviru Solar Decathlona takmiče se univerziteti iz celog sveta, a cilj je projektovanje i izgradnja solarne, energetski samoodržive kuće. Prva faza takmičenja podrazumeva dizajniranje i projektovanje, dok u drugoj fazi timovi grade kuće i rangiraju se u deset kategorija, otud i naziv desetoboj.

Ovo takmičenje se održava od 2002. godine a prethodne lokacije su bile Kina, Evropa, Latinska Amerika i sada Bliski Istok. Ivan Avdić, član tima Beogradskog univerziteta, objašnjava kako se ovaj Solar Decathlon razlikuje od prethodnih: “Može se reći da je ovaj Solar Decathlon najzahtevniji do sada budući da su uslovi lokacije, lokalne klime, kulturnog konteksta i tehnoloških zahteva jako specifični i zahtevaju mnogo inovativnije pristupe.”

foto credit Romania Insider

foto credit Romania Insider

Srpski tim na Solar Decathlonu čine studenti Arhitektonskog, Elektrotehničkog, Mašinskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Projekat je rađen u okviru redovnih predmeta prve godine Master studija na Arhitektonskom fakultetu, a u izradi idejnog rešenja su učestvovali i profesori i doktorandi Elektrotehničkog i Arhitektonskog fakulteta.

U narednu fazu će se uključiti i studenti drugih fakulteta koji bi iz ugla svoje struke mogli da pomognu u finalnoj realizaciji projekta. “Od početka ove školske godine, tim je počeo da raste i već sada se razvija tesna saradnja studenata, nastavnika i saradnika arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog, tehnološkog i šumarskog fakulteta, te tokom ovog semestra očekujemo formiranje kvalitenog multidisplinarnog tima koji će raditi na ovom projektu”, dodaje Avdić.

U skladu sa zadatkom takmičenja, tim naših studenata je kreirao projekat energetski samoodržive kuće koju, kako kažu, čini spoj tradicionalne i jednostavne drvene konstrukcije i savremena forma i fasada objekta. U okviru objekta uvedeni su sistemi za proizvodnju energije putem solarnih ploča, sistemi za dovod i prečišćavanje vode, kao i sistem za hlađenje vazduha.

U skladu sa budućom lokacijom kuće naš tim se odlučio za dizajn koji će smanjiti nepovoljan uticaj klime na funkcionisanje objekta, ali i ispratiti istorijsku i kulturološku pozadinu ovog područja.

Naši studenti su ušli u finalnu fazu takmičenja kao jedan od samo 3 evropska tima.

Trenutno je prioritet dalji razvoj projekta, ali postoje i drugi izazovi koje je potrebno prevazići kako bi mogli da se u potpunosti posvete samom projektu.

via

Please follow and like us:

Advert

Pin It