SHARP 2020. GODINE ŽELI DA PRODA 20 MILIONA LCD TELEVIZORA

Japanska kompanija Sharp nakon preuzimanja od strane Foxconna i konsolidacije vlastitog poslovanja, ponovno planira da se posveti predstavljanju vlastitih LCD televizora na tržištu.

Sharp-Aquos-UI

U fiskalnoj 2016 godini (koja traje od aprila 2016. do marta  2017. godine) Sharp je prodao oko 5 miliona LCD televizora.

Sharpovi planovi predviđaju kako bi tokom fiskalne 2017. godine trebalo biti prodato 8 miliona, u toku fiskalne 2018. godine 10 miliona, a u toku fiskalne 2020. godine 20 miliona LCD televizora.

S obzirom na visoke troškove proizvodnje televizora u matičnom Japanu, za tu svrhu će se koristiti Sharpove fabrike koje su smeštene u drugim zemljama svieta, konkretno u Slovačkoj, Poljskoj i Kini. Takođe, planirano je i otvaranje tri nove fabrike koje će biti smještene u Maleziji, Indoneziji i Filipinima.

Postojeći proizvodni pogoni u Japanu bit će zaduženi za proizvodnju LCD televizora velikih dimenzija, ali će postati i Sharpovi centri za istraživanje novih tehnologija, kao što je proizvodnja LCD televizora s 8K rezolucijom.

Please follow and like us:

Advert

Pin It