SAMOobnavljajući GEL UČINIĆE ELEKTRONSKE KOMPONENTE FLEKSIBILNIJIM

Naučni tim sa katedre za inženjering Univerziteta u Teksasu razvio je gel koji se sam popravlja i povezuje elektronske sklopove, i prvi je takve vrste na svetu. Ovaj materijal bi mogao biti dobra osnova koja bi omogućila ubrzani razvoj fleksibilnih elektronskih uredjaja, biosenzora i baterija za mobilne uredjaje.

Tehnologija se kreće prema lakšoj, fleksibilnoj, sklopivoj i savijajućoj elektronici, medjutim postojeći struji sklopovi koji ih napajaju nisu još uvek sposobni da se slobodno pomeraju i eventualno samostalno popravljaju pukotine i oštećenja koja nastaju prilikom uobičajene upotrebe.

super gel Teksas

proces samostalnog obnavljanja supergela razvijenog na Univerzitetu u Teksasu

Do sada, samoobnavljajući materijali, odnosno oni koji se sami mogu popraviti, se oslanjaju na primeni spoljnih uticaja poput svetla ili toplote, kako bi bio aktiviran proces saniranja oštećenja. Materijal UT Austin do kog su došli istraživači iz Teksasa pokazuje visoku provodljivost uz veliku mehaničku otpornost i svojstva koja mu omogućavaju samostalno obnavljanje tj popravku.

Docent mašinstva Guihua Yu koji je razvio ovaj gel sa svojim timom, do materijala nazvanog UT Austin je došao kombinovanjem metal-ligand gela i polimernog gela koji u kombinaciji daju odlične rezultate. Molekuli terpiridina i atomi cinka su korišćeni kao strukturni lepak, gde se kombinovanjem tj spajanjem sa molekulima pomenutih gelova dobija krajnji rezultat, odnosno samoiseljujući materijal koji bi trebalo da nadje primenu u elektronici.

Yu veruje da njihov materijal neće zameniti tipične metalne provodnike za transport električne energije, ali svakako može naći primenu na zglobni sastavcima elektronskih komponenata i pri feksibilnom spajanju delova kruga u mnogim uredjajima.

Please follow and like us:

Advert

Pin It