Novska u Hrvatskoj postala pametni grad

Grad Novska u Hrvatskoj je zahvaljujući digitalnoj reformi, postao grad modernih tehnologija. Naime, završetkom projekta konsolidacije i modernizacije IT infrastrukture, vrednosti oko 100.000 kuna, slobodno se može reći da je Novska postala pametni grad.

foto credit - novska.hr

foto credit – novska.hr

“Sada imamo pristup podacima u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta, bez potrebe potrošnje dodatnih resursa poput papira i tonera. To je izuzetno veliki korak ka gradovima koji su efikasni i istovremeno svesni uticaja na okolinu, koji odgovorno pristupaju trošenju novca građana. Tehnologija je ovde važan faktor promovisanja takve osetljivosti i akcelerator napretka”,  izjavio je direktor Heme Zoran Havriluk.

“Javna uprava je kroz ovaj projekat postala ne samo sigurnija u pogledu zaštite podataka, već i preciznija i delotvornija. Ponosan sam što Novska može biti primer i većim gradovima i smatram da je važno ulagati u nove i napredne tehnologije kako bismo lakše ostvarili zadane ciljeve”, izjavio je gradonačelnik Novske Vlado Klasan.

via

Please follow and like us:

Advert

Pin It