NASA ustupa svoju tehnologiju i patente

Kako prenose svetske agencije, američka svemirska agencija – NASA, omogućila je pristup svojoj tehnologiji svim zainteresovanima. Naime, NASA je na internetu objavila svojih 56 patentiranih tehnologija, čiji se patenti mogu koristiti za komercijalne projekte i upotrebu svim zainteresovanim pojedincima i kompanijama bez ograničenja i potrebe za dodatnim licenciranjem.

NASA logo

“Tehnologije kojima smo omogućili javni pristup, razvijene su za potrebe misija NASA-e, ali bi svaka od njih sigurno mogla da nađe primenu i u drugim životnim sferama i mnogim industrijskim granama. Pošto su sada NASA-ine tehnologije stavljene na javni internet domen, svako ko odluči da ih koristi neće imati dodatne troškove za administraciju i nova patentiranja i licenciranja intelektualne svojine” – pojasnila je Gina Anderson iz NASA-e.

NASA suit patent

Patenti kojima se sada može slobodno pristupiti, uključuju širok spektar NASA-ine tehnologije kao što su proizvodni procesi i dizajn raketa. Ovakav potez američke svemirske agencije predstavlja nastavak tradicije u pomaganju javnog sektora.

Bazu podataka NASA-ine tehnologije možete pretraživati ovde.

Please follow and like us:

Advert

Pin It