Ovo je Alter – novi humanoidni robot iz Japana

Japanski naučnici razvili su humanoidnog robota pod imenom Alter , koji može da se samostano kreće zahvaljujući neuronskoj mreži i mnogobrojnim senzorima

Japanski naučnici dizajnirali su novog humanoidnog robota pod imenom Alter, koji zahvaljujući ugrađenoj neuronskoj mreži ima sposobnost samostalnog kretanja. U Alter-u se nalazi sistem sačinjen od 42 pneumatska pokretača i drugih komponenti koje su u objedinjenom sklopu nazvane Central pattern generator (CPG).

Alter robot credit AP

Upravo u CPG-u se nalazi mreža neurona koja se temelji na vrlo jednostavnom Izhikevich-evom modelu neurona što Alter-u omogućava kreiranje sopstvenih matrica pokreta, koje generiše na osnovu podataka dobijenih iz svojih senzora za udaljenost, temperaturu i vlažnost vazduha.

Alter zapravo ne pravi pokrete poput ljudskih, već svoje sopstvene, a srećnici koji su imali prilike da ga vide uživo navode da je Alter fascinatan robot, jer nisu imali utisak da gledaju robota, već neko živo stvorenje. Na primer, ukoliko senzori otkriju veliki broj osoba u okruženju robota, Alter će na tu informaciju odgovoriti drhtanjem svog tela.

Robot Alter se trenutno nalazi u Nacionanom muzeju nauke u Tokiju, gde će biti jedan od prvih humanoidnih robota koji će pokušati da premosti jaz između robota čije pokrete programiraju naučnici i onih koji imaju mogućnost samostalnog kretanja.

Alter je plod zajedničkog razvoja inženjera i istraživača sa Univerziteta Osaka i Tokijskog Univerziteta.

 

Please follow and like us:

Advert

Pin It