AMERIČKI SUD PROTIV POSTOJEĆIH PRAVILA O REGISTRACIJI DRONOVA

Apelacioni sud u Washingtonu doneo je presudu o upotrebi dronova u hobističke svrhe koja je u suprotnosti s aktualnim pravilima o toj tematici koje je donela Američka savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (Federal Aviation Administration-FAA).

Konkretno, spomenuti sud doneo je odluku kako registracija novih dronova koji se koriste u hobističke svrhe nije obvezna, što je u suprotnosti s donesenim pravilima agencije FAA, koja su na snazi od decembra 2015. godine, a u njima izričito stoji kako i hobistička upotreba dronova podleže obveznoj registraciji.

Presuda je rezultat sudske tužbe koju je protiv agencije FAA podneo zaljubljenik u dronove John Taylor upravo zbog uvođenja spomenute obvezne registracije.

U obrazloženju presude sud u Washingtonu napominje se kako nekomercijalni dronovi mogu klasifikovati u letelice koje su podložne Aktu o modernizaciji i reformi koji je agencija FAA donela 2012. godine. U tom pravilniku se izričito navodi kako se agenciji zabranjuje donošenje novih pravilnika o restrikciji upotrebe hobističkih letelica, što ranije pomenuti pravilnik iz decembra 2015. godine o obveznoj registraciji hobističkih dronova smatra ništavnim.

Agencija FAA ima pravo na žalbu na ovu presudu, a u ceo proces regulacije može se umešati i američki Kongres zahvaljujući svojem autoritetu te agenciji uskratiti pravo na donošenje odluka o nekomercijalnim dronovima.

Please follow and like us:

Advert

Pin It