Otvoren konkurs za Erasmus+ projekte za 2017. godinu

Fondacija Tempus objavila je Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erasmus+ projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erasmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erasmus+ projekte za 2017. godinu, odnosi se isključivo na sledećih pet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

• KA1 Mobilnost za škole
• KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
• KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
• KA1 Mobilnost mladih
• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Druge vrste Erasmus+ projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije utvrđene su Opštim pozivom za Erasmus+ projekte za 2017. godinu.

Erasmus plus 2017

Prijave za sve projekte mobilnosti podnose se do 2. februara 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erasmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erasmus plus – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Zainteresovane insititucije i organizacije koje žele da prijave svoje projekte uslove konkursa, detaljne informacije i prijavne formulare mogu pročitati i preuzeti na ovom linku.

via

Please follow and like us:

Advert

Pin It