Novi rekord u optičkom prenosu podataka

Postavljen je novi rekord za optički prenos podataka od strane istraživača sa instituta EPFL (École Politechnique Fédérale de Lausanne) u Švajcarskoj i KIT (Karlsruhe Institute of Technology) u Nemačkoj.

Kako je objavljeno u časopisu Nature, tim je iskoristio optičke solitone koji kruže u silikon-nitrid mikrorezonatorima kako bi generisao optičku širokopojasnu frekventnu rešetku.

Preklapanjem dve frekventne rešetke, istraživači su postigli paralelni prenos podataka na 179 talasne dužine kanala na više od 50 terabita po sekundi.

Kristijan Kus, profesor sa instituta KIT, kaže da je to ekvivalentno sa više od 5 biliona telefonskih poziva i 2 miliona TV kanala visoke rezolucije, da je to do sada najviša postignuta stopa prenosa podataka pomoću frekventne rešetke u obliku čipa.

Image: Nature

 

 

Optički solitoni

Solitoni predstavljaju jedan od prirodnih fenomena, njihov značaj je podjednako fascinantan kao i postupak kojim su otkriveni. To su talasi koji se javljaju i u mehaničkom i u elektromagnetnom (optičkom) obliku i imaju osobinu koje ima otvaraju izvanredne mogućnosti za primene u telekomunikacijama.

Solitone je prvi uočio J.S. Russel dok je prolazio pored kanala u kom su plovile barže i prenosile robu. Kada bi se barža naglo zaustavila, oko nje bi se stvorilo jedno veliko, usamljeno vodeno uzvišenje, savršeno glatkog oblika, koje se prostire konstantnom brzinom. To je bio solitonski talas, koji je ime i dobio od engleskih reči „solitary wave“. Ovaj talas ne menja svoj oblik i brzinu pri prostiranju kroz neku sredinu. Kasnije je koncept solitona sve više razvijan i korišćen u više naučnih disciplina.

U optičkim komunikacijama, solitoni mogu da se koriste za generisanje frekventnih rešetki sa različitim spektralnim linijama što pomaže pri shvatanju efikasnog i kompaktnog optičkog sistema komunikacije visokog kapaciteta. Svaka spektralna linija može biti iskorišćena za prenošenje posebnog kanala za podatke.

Kus je dodao da je ovo veoma važan korak ka visoko efikasnim prijemnicima veličine čipa za buduće petabit mreže.

Izvor: Nature

Please follow and like us:

Advert

Pin It