NAUČNICI STVORILI NOVI MATERIJAL ZA ČUVANJE PODATAKA

Naučnici u poslednje vreme istražuju kako u komercijalnu upotrebu plasirati  čuvanje podataka u ljudski DNK, ali konkretni su rezultati godinama udaljeni, što ipak stvara potrebu za neka druga rešenja.

Do njih su možda stigli na singapurskom Fakultetu elektronike i računarstva spajanjem novih materijala čije su mogućnosti pohrane podataka na znatno višim nivoima od postojećih.

Reč je o filmu nano veličine, koji osim što čuva više podataka, troši manje energije i brži je od svega što trenutno postoji na tržištu. A sve to zahvaljujući spoju kobalta i paladijuma na filmu koji je sposoban osigurati stabilne “vrtloge” magnetskih tekstura promera svega nekoliko nanometara.

Samo objašnjenje je izuzetnokomplikovano laicima, ali penta je da već u startu na ovaj način možemo dobiti uređaj koji čuva desetine terabajta podataka, a ujedno troši neznatno prostora.

Svakako je to inovacija koja odgovara ovoj situaciji, u kojoj s pojavom streaming usluga, pete generacije mobilnih mreža (5G), Interneta stvari (IoT) i 4K video sadržaja, trošimo više prostora no ikad ranije.

Ali, dok dođemo do komercijalne upotrebe proći će niz godina. Istina je da će ova tehnologija biti dostupna brže nego ona vezana uz DNK, ali svejedno ćemo se načekati pre no što profitiramo od otkrića iz Singapura. Na kojima se radi još od 2009.

Please follow and like us:

Advert

Pin It