Konkurs ERASMUS+ programa Univerziteta u Nišu stipendira i vodi najbolje studente u Poljsku

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata Ekonomskog, Elektronskog, Gradjevinsko-arhitektonskog i Mašinskog fakulteta na odgovarajućim fakultetima Tehnološkog univerziteta u Bjalistoku, Poljska.

erasmus-plus

Ko se može prijaviti na konkurs?

 Studenti osnovnih i master studija Elektronskog fakulteta
 Studenti osnovnih i master studija Mašinskog fakulteta
 Studenti osnovnih i master studija Građevinsko-arhitektonskog fakulteta
 Studenti osnovnih i master studija studija Ekonomskog fakulteta

Iznos mesečne stipendije za životne troškove za studente je 750 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova u iznosu od 275 evra.

Rok za prijave je 20.11.2016. godine do 15:00 časova

erasmus-plus

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije
za međunarodnu saradnju i Institucionalnog koordinatora Univerziteta u Nišu biće dostavljene Tehnološkom univerzitetu u Poljskoj, kao nominacije za studijski boravak. Tehnološki uiverzitet u Bjalistoku vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.

Više informacija o konkursu možete pronaći na ovom linku.

 

Please follow and like us:

Advert

Pin It