Facebook lansira „Mapu katastrofa“ za pomoć u vanrednim situacijama

Jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svetu planira da deli podatke svojih korisnika u kriznim situacijama kako bi pomogla različitim organizacijama u spasavanju ljudskih života.

Nove opcije koje će „Facebook“ ponuditi mogu predstavljati platformu za alatke koje bi pomogle ljudima. Kada određenu oblast zahvati prirodna katastrofa kao što su poplave, požari ili zemljotresi, raznim organizacijama kao što je, na primer „Crveni krst“ potrebne su tačne i precizne informacije jer svaki sekund je bitan. „Facebook“, koristeći podatke o lokaciji, kretanjima i ažuriranim statusima može obezbediti te podatke i to sve anonimno, ne otkrivajući identitet svojih korisnika.

Kako bi ovo postigla, ova društvena mreža, koja broji skoro oko 2 biliona korisnika, kreirala je tri različite kategorije mapa, odnosno podataka kako bi pomogla nadležnima da uđu u trag preživelima nakon prirodne katastrofe.

Location density maps (mapa lokacije gustine) pokazuje gde su ljudi bili locirani pre, za vreme i nakon katastrofe. Ove informacije se mogu i porediti sa istorijskim podacima, ali i sa podacima procene stanovništva na osnovu satelitskih zapisa.

Movement maps (mape kretanja) ilustruju obrasce kretanja između različitih naselja ili gradova u periodu od nekoliko sati. Razumevanjem tih obrazaca, organizacije mogu bolje i brže odgovoriti na pretnje. Mogu predvideti i koja će biti potrebna sredstva, gde će saobraćaj biti preopterećen i stvoriti obrasce i planove evakuacije.

Safety Check maps  u okviru već dostupne funkcije Safety Check pomoću koje korisnici mogu obavestiti porodicu i prijatelje da su bezbedni za vreme katastrofe. Ovo je takođe korisno, jer pomaže organizacijama da saznaju koja su područja najugroženija i gde je ljudima najviše potrebna pomoć.

Ova inicijativa je proizvod bliskog rada sa UNICEF-om, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Svetskog programa za hranu i drugih. Te organizacije će ujedno i imati pristup podacima, ali tokom vremena će biti omogućeno da i ostale vladine i nevladine organizacije učestvuju u ovom programu.

Izvor: Facebook

Please follow and like us:

Advert

Pin It