ETF Beograd – danas počeo upis brucoša, poznate kompanije obezbedile osam stipendija

Nakon objave preliminarnih rang lista, žalbi budućih brucoša i proglašenja konačnih rang lista, danas je počeo upis na Elektrotehnički fakultet (ETF) u Beogradu.

ETF Beograd

ETF Beograd

Kandidati koji se upisuju na Elektrotehnički fakultet obavezni su da na upis dođu lično. Prilikom upisa kandidati će dobiti indekse. Ukoliko su sprečeni da lično obave upis, u njihovo ime može i neko drugi obaviti  upis uz  Ovlašćenje potpisano od strane kandidata koji se upisuje, koje sadrži podatke o ovlašćenom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona). U tom slučaju indeks  će biti zadržan i kandidat mora lično preuzeti indeks.

Svi kandidati koji upisuju po afirmativnim akcijama potrebno je da dođu danas, (ponedeljak) u periodu od 10 do 14 časova.

U holu Elektrotehničkog fakulteta je postavljen monitor, na kome može da se prati pomeranje ranga poslednjeg kandidata koji može da se upiše na pojedini studijski program u odgovajućem statusu – upisne crte. Tokom upisa crte će se pomerati naniže.

Indeks

Rezultate, odnosno konačne rang liste za upis možete preuzeti na linkovima u nastavku:

  1. Konačna rang lista za smer ER – elektrotehnika i računarstvo
  2. Konačna rang lista za smer SI – softverski inženjering (software engineering)
  3. Konačna rang lista za smer ER – elektrotehnika i računarstvo – afirmativna akcija – studenti sa invaliditetom
  4. Konačna rang lista za smer ER – elektrotehnika i računarstvo – afirmativna akcija – pripadnici romske nacionalne manjine

Kandidati koji žele da se upišu na studijski program Softversko inženjerstvo, a nalaze se na rang listi ispod crte za budžet, da su partnerske kompanije sa kojima ETF sarađuje, obezbedile osam stipendija za jednogodišnje školarine, koje će biti dodeljene kandidatima koji se upisuju prvi put u prvu godinu studija u školskoj 2016/17. Pet punih stipendija za godišnju školarinu obezbedila je kompanija Nordeus, a po jednu punu stipendiju kompanije Endava, ATOS i Merit Solutions.

Više detalja o upisnoj proceduri i koja dokumenta su potrebna, možete naći na ovom linku.

 

Please follow and like us:

Advert

Pin It