Cyberloafing ili sajber-besposličarenje: Da li koristite internet na poslu iz ličnih razloga?

Slanje personalnih mejlova, onlajn kupovina, gledanje slika prijatelja na Facebook-u: ako se u toku svog radnog vremena bavite onlajn aktivnostima koje nisu vezane za posao, možda ćete biti krivi za sajber-besposličarenje.

Cyberloafing, tj.  angažovanje u neradnim onlajn aktivnostima, tokom radnog vremena predstavlja moderan oblik kontraproduktivnog ponašanja na radnom mestu. Umesto krađe proizvoda kompanije, moderno radno okruženje sa različitim digitalnim uređajima lako omogućava mnogim zaposlenima da u suštini ukradu „vreme“ kompaniji.

Cyberloafing možda ne sadrži zle namere, ali nije uvek tako. Zapravo, istraživanje, koje je sprovelo ABC News, pokazalo je da se cyberloafing može povezati sa svakodnevnim nivoima „mračnih“ osobina ličnosti i sposobnostima ličnosti da te osobine sakrije.

I ko je najčešće sklon sajber-besposličarenju i zbog čega?

U istraživanju je bilo obuhvaćeno 273 zaposlenih koji su popunjavali anonimne onlajn ankete, dok su istraživači preko njih merili cyberloafing i svakodnevne nivoe „mračnih“ osobina ličnosti.

Osobine koje se smatraju socijalno-eksploatacionom mračnom trijadom su pshihopatija koju karakterišu bezdušni i parazitski lični interesi, manipulativnost (makijavelizam) i arogantna superiornost (narcizam) i nalaze se na različitim nivoima među opštom populacijom.

Istraživači su očekivali da će zbog svoje spremnosti da ostvaruju dobitak na račun drugih, pored komparativnog osećanja da na to imaju pravo, osobe sa višim nivoima mračne trijade biti najverovatnije uključene u cyberloafing. Među učesnicima su otkrili da su psihopatija, makijavelizam i narcizam povezani sa cyberloafing ponašanjem, zbog sklonosti ovih ličnosti ka prevarama, izbegavanju problema, sigurnost u to da su sposobni da izvrše prevaru, a kod psihopata kao što je inače poznato, nedostatak kajanja i ne osećanjem krivice. Naravno, potrebno je više istraživanja, ali i ovi rezultati su pokrenuli interesantna pitanja koja su vezana za radna mesta i ponašanjem na radnom mestu.

Srećom, cyberloafing nije čisto negativno ponašanje na radnom mestu. Korišćenje interneta u lične svrhe tokom radnog vremena može imati pozitivan uticaj na emocije zaposlenih, što omogućuje smanjenje stresa. Takođe, može i povećati produktivnost u nekim okolnostima, tako što će zaposlenima pružiti kratku pauzu kako bi povratili svoju koncentraciju.

Please follow and like us:

Advert

Pin It