Satelit nazvan Microscope testira teoriju relativiteta

U proteklih sedam dana u orbiti je postalo baš tesno. Naime, u sedmici koja je za nama lansirano je nekoliko raketa i satelita od strane nekoliko svemirskih agencija.

U ovom tekstu bavićemo se testiranjem Evropske svemirske agencije (ESA), koja je 25. aprila iz evropskog kosmodroma Kourou koji se nalazi u Francuskoj Gvajani, lansirala satelit Sentinel-1B. Ovaj satelit poneo je sa sobom i manji satelit nazvan Microscope koji će testirati jedan od fundametalnih zakona fizike – teoriju relativiteta, i to u svemirskim odnosno uslovima mikrogravitacije.

Tokom testiranja na Zemlji, naučnici znaju koji su parametri validni za uslove gravitacije na našoj planeti. Međutim cilj testiranja teorije  relativiteta u uslovima mikrogravitacije donosi sasvim novi pogled na osnove fizike. Slobodni pad dva objekta oko planete u svemirskim uslovima unaprediće tačnost merenja, pa će uz pomoć satelita Microscope faktor tačnosti parametara biti povećan za faktor 100, što će naučnicima omogućiti ispitivanje i dokazivanje teorije relativiteta na znatno višem nivou.

Satelit Microscope ESA

U srcu satelita nalaze se dva para cilindara, gde je svaki cilindar iz jednog para napravljen od istog materijala, odnosno od iste legure teških metala platine i rodijuma, dok se u drugom paru spoljni cilindar sastoji od legure lakih metala, titanijuma, aluminijuma i vanadijuma.

Mikroscope orbitira na samoj ivici Zemljinog gravitacionog polja, pa bi prema zakonu ekvivalencije sva četiri cilindra trebalo da “osete” isto delovanje sile gravitacije, što bi trebalo da rezultira kretanjem u istoj orbiti, bez obzira na materijal od kog su napravljeni.

Ukoliko dođe do neznatnih oscilacija u načinu kretanja cilindara, tj njihovoj orbiti kretanja, to bi dokazalo rušenje jednog od fundamentalnih zakona fizike, pa mi teorija gravitacije mogla da doživi ozbiljnu reviziju i nove postavke osnova fizike.

Please follow and like us:

Advert

Pin It