Sud pravde EU odlučio da države članice ne smeju da čuvaju podatke o komunikacijama

Prema odluci Suda pravde EU, vezano za slučaj koji su pokrenule Švedska i Velika Britanija, države koje su članice EU ne smeju pružaocima elektronskih usluga da izdaju naređenje o čuvanju komunikacionih podataka.

Organi pravosuđa u Švedskoj i Velikoj Britaniji su tim povodom tražili tumačenje određenih članova evropskog prava, kako bi mogli da donesu adekvatne presude odnosno odluke koje se tiču dva slučaja osporavanja nacionalnih procedura i propisa koji regulišu čuvanje osetljivih komunikacionih podataka.

server-room

Primera radi, kompanije koje u Švedskoj pružaju usluge u oblasti elektronskih komunikacija imaju nametnutu obavezu da čuvaju kompletne podatke o svojim korisnicima i pretplatnicima, zajedno sa svim podacima o njihovim lokacijama. Kada govorimo o Velikoj Britaniji, tamo je sporna zakonska regulativa koja se tiče čuvanja i zaštite podataka, koja kaže da se svi podaci o komunikacijama mogu čuvati najduže godinu dana, i da takav zahtev svim telefonskim kompanijama može uputiti ministar unutrašnjih poslova.

Sud pravde EU u Luksemburgu nije pojedinačno objašnjavao navedene slučajeve, ali je doneo odluku koje nacionalne vlasti treba biti ispoštovane u načelu. Propis o sistematskom čuvanju podataka ne uslovljava čuvanje podataka i nema direktne veze sa javnom bezbednošću, navodi se u odluci.

 

Ova odluka Suda pravde EU sigurno će imati veći uticaj i značaj pored lakšeg rešavanja slučajeva u Švedskoj i Velikoj Britaniji, što dovodi do bitne dileme kako istovremeno obezbediti nacionalnu bezbednost i zaštititi privatnost korisnika.

Slične zahteve podnelo je devet članica EU i Evropska komisija, a slučaj je razmatran u trenutku kada su napadi džihadista u Parizu, Briselu i Nici osnažili političke zahteve za širim ovlašćenjima u presretanju elektronske pošte i telefonskih poziva kako bi se lakše uhvatili aktivisti Islamske države.

via – agencije

Please follow and like us:

Advert

Pin It