Potražnja za solarnom energijom premašila tražnju za tradicionalnim izvorima napajanja

Solarna energija je prošle godine bila najbrže rastući izvor globalne energije, preuzimajući vođstvo u odnosu na ostale oblike izvora napajanja, izjavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). Tome su najviše doprinele niske cene i menjanje politike vlada različitih zemalja u pogledu tradicionalnih izvora energije, kao što je, na primer, ugalj. Kina je tako igrala važnu ulogu u isticanju obnovljivih izvora energije, instalirajući gotovo polovinu svih novih solarnih panela na svetu.

Obnovljivi izvori su činili skoro dve trećine novih kapaciteta u svetu u toku 2016. godine, sa skoro 165 gigavata (GW) koji su korišćeni.

Mnogi stručnjaci predlažu „novu eru“ u solarnoj fotonaponskoj (PV – photovoltaics) opremi, predviđajući da će rast solarnih PV snaga biti veći od bilo koje druge obnovljive tehnologije do 2022. godine. Prošle godine, novi solarni PV kapaciteti širom sveta su porasli za 50%, dostigavši više od 74 GW, dok je Kina zaslužna za gotovo polovinu ove ekspanzije. Po prvi put, dodatak solarnih PV-a se povećao brže od bilo kog drugog goriva, što je premašilo i porast korišćenja uglja.

Objavljene cene ugovora za solarne PV-e i ugovora o kupovini vetroelektrana su uporedive ili niže od troškova proizvodnje novoizgrađenih elektrana za gas i ugalj.

Ovi rekordni rezultati u 2016. godini predstavljaju osnovu za prognozu IEA električne energije, jer se očekuje snažan rast do 2022. godine, a takođe, očekuje se i povećanje kapaciteta obnovljivih izvora energije za preko 920 GW, što je povećanje od 43%. Ovogodišnja prognoza je veća za 12% u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući uglavnom solarnim PV uparenjima u Kini i Indiji.

Ipak, IEA je izjavila da, uprkos tim ohrabrujućim ciframa, postoje neizvesnosti u budućnosti. U Evropskoj Uniji, rast obnovljivog goriva tokom perioda prognoze je za 40% niži u odnosu na prethodnih pet godina. Sve u svemu, slabija potražnja za električnom energijom, prekomerna snaga i ograničena vidljivost budućih aukcija kapaciteta na nekim tržištima i dalje predstavljaju izazove za rast obnovljive energije. Neizvesnot politike nakon 2020. godine i dalje je velika.

Izvor: IEA

Please follow and like us:

Advert

Pin It