PayPal se i dalje čeka u punom servisu, ali je Narodna banka Srbije dala prvu dozvolu za izdavanje e-novca!

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 13. oktobra doneo odluku da privrednom društvu iPay Seed.o.o. Beograd (iPay See) da dozvolu za izdavanje elektronskog novca, tako da je ovo društvo, koje je do sada imalo dozvolu za pružanje platnih usluga kao platna institucija, postalo prva domaća institucija elektronskog novca. Time je srpsko tržište platnih usluga, prateći savremene tendencije u načinima plaćanja, postalo bogatije za novu vrstu pružalaca platnih usluga.

Poseban značaj ove dozvole ogleda se u tome što je reč o prvoj instituciji elektronskog novca koja može da obavlja poslove u domaćem platnom prometu (plaćanja između rezidenata u Republici Srbiji), budući da se servisi stranih institucija elektronskog novca (npr. PayPal, Skrill i Payoneer), u skladu sa zakonom, mogu koristiti samo u platnom prometu sa inostranstvom (plaćanje prema inostranstvu i prijem novca iz inostranstva).

ipay-promo-nbs

U početnoj fazi iPay See će izdavati elektronski novac, pre svega, preko mreže distributera, čiji će spisak biti objavljen na internet prezentaciji ove institucije. Pri izdavanju elektronskog novca, korisniku se dodeljuju jedinstveni elementi koji su samo njemu dostupni i koji služe za autentifikaciju pri plaćanju.

Nakon toga, izdati elektronski novac može se koristiti za kupovinu robe i usluga u internet prodavnicama trgovaca s kojima iPay See ima uspostavljenu saradnju, pri čemu se spisak ovih trgovaca nalazi na internet stranici institucije elektronskog novca. Plaćanja elektronskim novcem za kupovinu robe i usluga mogu nesmetano obavljati ne samo građani već i privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva).

Narodna banka Srbije očekuje, kao što je to istaknuto i u planovima ove institucije, da će najkasnije početkom naredne godine ova institucija, u sledećoj fazi, ponuditi korisnicima uslugu tzv. digitalnog novčanika, tj. da će omogućiti kreiranje elektronskog novca u potpuno virtuelnom okruženju uvođenjem mogućnosti da se stanje elektronskog novca dopunjuje korišćenjem platnih kartica na internetu ili preko mobilnih aplikacija.

Time bi se stvorili uslovi i za neposredna plaćanja elektronskim novcem na (fizičkim) prodajnim mestima (in-store payments), pored toga što će već u početnoj fazi biti omogućeno plaćanje u internet prodavnicama.

Više informacija na sajtu Narodne Banke Srbije.

Please follow and like us:

Advert

Pin It