Broj korisnika nacionalnog Portala e-Uprava porastao 30 procenata

Broj naloga na Portalu eUprava u poslednjih šest meseci uvećan je za gotovo 30 odsto – sa 80.000 novih, ovaj sajt trenutno ima više od 380.000 aktivnih korisnika. Online upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda, zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš, poručivanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kao i registracija vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima i zamena vozačke dozvole, trenutno su najpopularnije od ukupno 300 različitih elektronskih usluga koje postavljaju 104 različita državna organa.
Za šest godina postojanja, na nacionalni Portal eUprava pristiglo je više od tri i po miliona zahteva građana, dok je početkom maja u rad puštena nova e-usluga izrađena za potrebe Grada Beograda – online upis dece u predškolske ustanove. Zahvaljujući njoj, umesto u redovima i pred šalterima, gotovo 10.000 roditelja je zahtev za upis dece u vrtiće podnelo putem interneta – popunjavanjem jednog obrasca i bez prilaganja dodatnih dokumenata.

eUprava

„Online upis dece u predškolske ustanove prva je usluga zahvaljujući kojoj roditelji nisu morali da čekaju u redovima i pred šalterima, kako bi državi dostavili svoje i lične podatke dece. Ona je primer efikasnih i korisnih e-usluga koje ćemo razvijati u najskorijoj budućnosti“ istakao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i još jednom se zahvalio svim korisnicima eUprave koji razumeju važnost ovog portala i podržavaju napore Direkcije da stvori bespapirnu i jednošaltersku državnu aministraciju.

On je podsetio i da je jedan od ključnih i strateških ciljeva Direkcije za elektronsku upravu je stvaranje funkcionalnog sistema, u kojem državne institucije dokumenta i podatke o građanima razmenjuju između sebe.

Nacionalni Portal eUprava javnosti je dostupan od juna 2010. godine, kao najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija, a pritom povećaju transparentnost i efikasnost u radu. Uprkos odsustvu zakona koji regulišu oblast elektronske uprave, kao i manjku finansijskih sredstava, broj gradova i opština, kao i građana i poslovnih subjekata – korisnika Portala, neprekidno raste.

Od samog osnivanja, Direkcija za elektronsku upravu bila je domaćin, organizator i gost brojnih konferencija na temu razvoja ICT biznisa. Danas je jedan od ključnih nosilaca informatičkog razvoja u Srbiji.

 

 

Please follow and like us:

Advert

Pin It