ESA i SAP sklopili partnerstvo u obradi satelitskih podataka

Na sajmu WVC 2016 u Barseloni predstavljanje novih proizvoda bilo je samo jedan deo ovog velikog događanja. Na sajmu su se vodili i mnogi poslovni razgovori i pregovori, te su se javno ili iza zatvorenih vrata sklapala partnerstva između različitih firmi i organizacija koje su u nečemu našle zajedničke interese.

Evropska svemirska agencija (ESA), objavila je da je na MWC-u potpisala sporazum s velikom svetskom softverskom kompanijom SAP, koja se smatra jednim od globalnih lidera u softveru poslovnih aplikacija.

ESA logo

Razlog ovom partnerstvu leži u ideji da ESA i SAP zajednički razviju nove metode za brzo i efikasno analitičko procesiranje velikih količina podataka vezanih uz posmatranje Zemlje. Tačnije rečeno, ideja je razviti procesnu platformu koje će obrađivati podatke Sentinel satelita u okviru programa Kopernikus, o kom smo već pisali, kojim se između ostalog prate meteorološki podaci, stanje životne sredine (posebno šuma), istražuju ciklusi apsorpcije ugljen-dioksida u okeanima, te vrše istraživanja za potrebe agrikulture i urbanog planiranja.

ESA i SAP na MWC 2016

Procesiranje velikih količina satelitskih podataka obavljaće se pomoću SAP HANA Cloud platforme, što će prema rečima ESA-e, pružiti pristup mnogim novim aplikacijama i korisnicima koji će raditi sa SAP cloud.

SAP logo

ESA-in direktor Programa za posmatranje Zemlje (Earth Observation Programmes) Volker Liebig, izjavio je da ova saradnja ima veliki potencijal da donese korist malim i srednjim kompanijama, kao i startupovima, jer će svi kroz pristup HANA Cloudu moći raspolagati ESA-inim analitičkim podacima i koristiti ih u svojim novim aplikacijama.

Izvor i foto

Please follow and like us:

Advert

Pin It