ROBOT IZVODI DVOSATNU OPERACIJU MOZGA ZA 2 MINUTA

Kada se govori o operacijama mozga preciznost je jedna od prvih karakteristika koja pada na pamet s tim u vezi. Faktor ljudske greške koji se može dogoditi može imati teške posledice za pacijenta. Naučnici sa Univerziteta Utah žele da minimiziraju mogućnosti takvih ljudskih grešaka.

Vreme potrebno za komplikovani postupak bušenja lobanje se njihovom robotskom bušilicom može smanjiti na neverojatna dva i po minuta. Inače, bez učestvovanja ikakvih robotskih bušilica, samim ljudima za to je potrebno dva sata. Istraživanje je objavljeno u časopisu Neurosurgical Focus, a naučni tim tvrdi da to pokazuje da robot može obavljati složene operacije.

Tim na Utah Univerzitetu bio je za sve to zapravo inspirisan tehnologijom koja je inače bila dostupna u automobilskoj industriji. Robot je usmeren na ranjiva područja pomoću podataka prikupljenih iz CT skenova unesenih u programiranje robota, jer ti isti CT skenovi pokazuju lokaciju živaca i vena koje robot mora da izbegava.

Vodeći neurohirurg tima, William Couldwell, potvrdio je već rečeno: “Možemo ga programirati da sigurno izvede postupak samo pomoću pacijentovih CT snimaka”. Osim očiglednih sposobnosti za spašavanje života koje bi takva mašina mogla imati u redovnoj upotrebi, takođe bi cela stvar mogla potencijalno uštedeti novac. Kraće vreme operacije omogućava i niže troškove po operaciji. Tu je i dodatna prednost smanjenja vremena koje pacijent provede pod anestezijom. Budućnost je, izgleda, iza ugla i robotika i automatizacija polako menjaju način na koji doktori izvode operacije.

Neki pacijenti u početku mogu zazirati od pomisli da neka mašina zadire u njih, ali činjenica je da ti roboti mogu izvesti nešto s preciznošću koja je nepogrešiva, za razliku od ljudske. Prototip je već napravio uspešnu operaciju benignog tumora slušnih živaca kod koje inače postoji opasnost gubitka facijalnih ekspresija.

Please follow and like us:

Advert

Pin It