RAZVIJENA JE BIONIČKA RUKA KOJA „VIDI“ OBJEKTE

Univerzitet Newcastle u Velikoj Britaniji ponudio je revoluciju na polju protetike.

Radi se o bioničkoj ruci koja “vidi” objekte i odmah odlučuje kakav zahvat će preduzeti. Radi na principu da računar koristi kameru kako bi procenio oblik i veličinu objekta te kako bi potom pokrenuo ispravno kretanje koje bi zahvatilo objekat na jedan od četiri moguća oblika. To je sada novost u svetu protetike, jer se kod pređašnjih usavršavanja uglavnom radilo o tome da se nešto unapred programira ili da uključuje ugradnju setova elektroda u mozak.

Različiti oblici zahvata reagiraju unutar milisekundi i uključuju jedan zahvat sličan podizanju šalice, zatim jedan koji odgovara podizanju daljinskog upravljača sa stola, onaj koji se pritom koristi s dva prsta i palcem i zadnji koji koristi samo palac i kažiprst.

Tehnologija razvijena na Newcastle sveučilištu zasad je ispitana na samo malom broju ljudi, ali predstavlja veliki potencijal, u to je uveren i dr. Kianoush Nazarpour koji je izjavio da bionička ruka može “automatski reagovati”. “Za mnoge amputirane osobe referentna tačka je njihova zdrava ruka ili noga, tako da se protetska oprema uglavnom čini sporom i nezgrapnom u poređenju sa zdravim preostalim udovima. Sada smo po prvi put razvili ‘intuitivnu’ ruku koja može reagovati bez razmišljanja.”

Sama uspešnost zahvata objekata bioničkom rukom je postignuta s tačnošću od 90 posto. To nije tako loše za prototip, ali cilj je ipak postići 100 posto tačnosti. Ruka je trenirana tako da su joj naučnici pokazali slike više od 500 predmeta. Svaki je predmet prikazan sa 72 različite slike, popraćen različitim uglovima i različitim pozadinama, kao i najboljim zahvatom za posezanjem za njim. Metodom pokušaja i pogrešaka sistem je sam naučio odabrati najbolji način zahvata za određeni objekt.

Navedena tehnologija bi mogla potaknuti novu generaciju protetskih udova kako bi nositelju omogućila sposobnost hvatanja predmeta bez upotrebe svog mozga, kažu znanstvenici. Rad je objavljen u časopisu Journal of Neural Engineering.

Please follow and like us:

Advert

Pin It